Ing. Daniel Rous, MBA

PREZIDENT, ČLEN PREZIDIA

  • bezpečnostní ředitel Skupiny ČEZ

  • v rámci své pozice ve Skupině ČEZ provádí koncepční a řídicí činnosti v rámci koncernu ČEZ v oblastech informační a kybernetické bezpečnosti, fyzické ochrany majetku a osob, ochrany kritické infrastruktury a ochrany zájmů společnosti

  • v letech 1993–2004 působil jako zpravodajský důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) v Českých Budějovicích, kde se zaměřoval zejména na problematiku bezpečnosti a ochrany významných ekonomických zájmů ČR a energetickou bezpečnost

MUDr. Tomáš Indra, MBA

ČLEN PREZIDIA

Mgr. Jan Klouda

ČLEN PREZIDIA

Mgr. Radek Kučera

ČLEN PREZIDIA

Mgr. Václav Navrátil

ČLEN PREZIDIA

Mgr. Michal Moroz

VÝKONNÝ ŘEDITEL

  • současně působí jako spoluzakladatel soukromé vzdělávací platformy Compliance Academy a externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas

  • v oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let, v minulosti byl majitelem vlastní poradenské společnosti Moroz & Partner a lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton

  • působil jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR, byl odpovědný za tvorbu dosud naplňované Protikorupční strategie vlády ČR, v jejímž důsledku byla do českého právního řádu v roce 2012 zavedena trestní odpovědnost právnických osob

  • byl členem dozorčí rady České pošty a poradcem předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  • dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik, jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening (P-ES), o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  • je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International

  • zajímá se o bezpečnostní politiku a legislativu, o nichž pravidelně bloguje a glosuje v médiích