Ing. Michal Frano

PREZIDENT, ČLEN PREZIDIA

 • bývalý člen představenstva společnosti ČD – Telematika a.s., kde působil v letech 2017–2020

 • v rámci této pozice prováděl koncepční a řídící činnost v oblasti telekomunikací a infrastruktury optické sítě

 • v rámci činnosti vyplývající z pozice člena představenstva také řídil výbor bezpečnosti a krizového řízení a pracovní skupinu kybernetické bezpečnosti, která určuje projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti v ČDT a vně

 • během své profesní dráhy působil ve vrcholových manažerských pozicích ve firmách Laufen CZ, Raab Karcher, Ness Technologies, IBM CEE nebo ČEZ ESCO

 • počátkem devadesátých let působil na obchodním oddělení velvyslanectví ČSFR v Haagu, Holandsko

Mgr. Michal Moroz

ČLEN PREZIDIA, VÝKONNÝ ŘEDITEL

 • současně působí jako spoluzakladatel soukromé vzdělávací platformy Compliance Academy a externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas

 • v oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let, v minulosti byl majitelem vlastní poradenské společnosti Moroz & Partner a lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton

 • působil jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR, byl odpovědný za tvorbu dosud naplňované Protikorupční strategie vlády ČR, v jejímž důsledku byla do českého právního řádu v roce 2012 zavedena trestní odpovědnost právnických osob

 • byl členem dozorčí rady České pošty a poradcem předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik, jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening (P-ES), o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International

 • zajímá se o bezpečnostní politiku a legislativu, o nichž pravidelně bloguje a glosuje v médiích

MUDr. Tomáš Indra, MBA

ČLEN PREZIDIA

Ing. Daniel Rous, MBA

ČLEN PREZIDIA

 • bezpečnostní ředitel Skupiny ČEZ

 • v rámci své pozice ve Skupině ČEZ provádí koncepční a řídicí činnosti v rámci koncernu ČEZ v oblastech informační a kybernetické bezpečnosti, fyzické ochrany majetku a osob, ochrany kritické infrastruktury a ochrany zájmů společnosti

 • v letech 1993–2004 působil jako zpravodajský důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) v Českých Budějovicích, kde se zaměřoval zejména na problematiku bezpečnosti a ochrany významných ekonomických zájmů ČR a energetickou bezpečnost

Mgr. Jan Klouda

ČLEN PREZIDIA