Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy.

Hlavni předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 32 tisíc zaměstnanců. Během své existence odvedla z dividend svým akcionářům přes 240 miliard korun. Z toho českému státu celkem 169 miliard korun a pak ještě dalších 42 miliard korun na srážkové dani z dividend.

Česká pošta je státní organizací, která zajišťuje primárně poštovní služby v rámci České republiky, vedle toho ale také nabízí řadu dalších služeb a jejím posláním je „být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží“.

Společnost je s téměř 30.000 zaměstnanci jedním z největších tuzemských zaměstnavatelů vůbec a hraje klíčovou roli při zajišťování některých služeb kritických pro chod státu.

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury.

Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.

Veškeré akcie společnosti jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti od začátku umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu a výrazně pomohlo malým obcím, jež by nebyly schopné financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských telekomunikačních operátorů, čítající více než 3,9 mil. zákazníků v CR a disponující 123 prodejnami po celé republice.

Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal prvním duálním mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz nejmodernější GSM sítě v ČR zahájil pod značkou Oskar 1. března 2000.

Skupina Vodafone Group poskytuje mobilní služby ve 22 zemích a v dalších 42 spolupracuje s lokálními partnery. Na 17 trzích poskytuje také fixní připojení. Ke konci března 2020 Vodafone Group měla 362 milionů zákazníků, a to včetně 115 milionů mobilních zákazníků, 25 milionů zákazníků v oblasti pevného připojení a 22 milionů televizních zákazníků v Evropě a také 168 milionů mobilních zákazníků v Africe.

ŘLP ČR, s.p.  je v současné době moderní a uznávanou českou společností, která se řadí mezi evropskou špičku při poskytování bezpečných a nákladově efektivních letových provozních služeb.

Posláním ŘLP ČR, s.p. je podílet se na zajišťování bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb v prostředí vytvářejících se funkčních bloků vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů z pohledu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.

ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v ČR aktivně podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota a konkurenceschopnost.

České Radiokomunikace jsou poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje svým zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Communication Investments Europe Sarl, která je vlastněna skupinou Macquarie European Infrastructure Funds II, jež patří mezi významné správce světových aktiv. Macquarie je globálním lídrem v oblasti správy infrastruktury.

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských telekomunikačních operátorů, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s více než 6,2 miliony zákazníků jedničkou na českém trhu.

T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech.

ČEPRO je významným tuzemským subjektem na poli přepravy, skladování a prodeje ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Posláním a důležitou rolí z hlediska kritické infrastruktury je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Společnost zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.

ČEPRO je společností, jejímž jediným akcionářem je (skrze ministerstvo financí) Česká republika. Ke konci roku 2019 společnost zaměstnávala téměř 800 lidí a vykázala obrat ve výši 53,976 mld. Kč.

Letiště Praha, a. s. je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a zároveň sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Jediným akcionářem společnosti je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR.

Letiště Václava Havla Praha má status jednoho z nejrychleji rostoucích letišť v kategorii 10-25 milionů odbavených cestujících v Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví přes 15 milionů cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku téměř 70 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou s více než 160 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 8 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha zaměstnává přibližně 2 400 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) podle energetického zákona.

Společnost udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už více než 45 let se zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.

IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří. Z celkového počtu 1700 pracovníků je více než 300 lékařů a 600 všeobecných sester. Celkem je k dispozici 315 lůžek, z nichž 111 se nachází na jednotkách intenzivní péče.

Správa železnic je českou státní organizací, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Společnost zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty, vedle toho také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky.