Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy.

Hlavni předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 32 tisíc zaměstnanců. Během své existence odvedla z dividend svým akcionářům přes 240 miliard korun. Z toho českému státu celkem 169 miliard korun a pak ještě dalších 42 miliard korun na srážkové dani z dividend.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.

Od svého založení v roce 1994 si za dobu více než 25 let působení na českém ICT trhu, vybudovala pozici jednoho z největších dodavatelů velkoobchodních telekomunikačních služeb. ČD – Telematika je stabilní společností s více než 500 zaměstnanci, na jejichž schopnostech a kvalifikaci staví své úspěchy.

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury.

Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.

Veškeré akcie společnosti jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti od začátku umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu a výrazně pomohlo malým obcím, jež by nebyly schopné financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských telekomunikačních operátorů, čítající více než 3,9 mil. zákazníků v CR a disponující 123 prodejnami po celé republice.

Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal prvním duálním mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz nejmodernější GSM sítě v ČR zahájil pod značkou Oskar 1. března 2000.

Skupina Vodafone Group poskytuje mobilní služby ve 22 zemích a v dalších 42 spolupracuje s lokálními partnery. Na 17 trzích poskytuje také fixní připojení. Ke konci března 2020 Vodafone Group měla 362 milionů zákazníků, a to včetně 115 milionů mobilních zákazníků, 25 milionů zákazníků v oblasti pevného připojení a 22 milionů televizních zákazníků v Evropě a také 168 milionů mobilních zákazníků v Africe.

ŘLP ČR, s.p.  je v současné době moderní a uznávanou českou společností, která se řadí mezi evropskou špičku při poskytování bezpečných a nákladově efektivních letových provozních služeb.

Posláním ŘLP ČR, s.p. je podílet se na zajišťování bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb v prostředí vytvářejících se funkčních bloků vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů z pohledu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.

ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v ČR aktivně podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota a konkurenceschopnost.

České Radiokomunikace jsou poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje svým zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Communication Investments Europe Sarl, která je vlastněna skupinou Macquarie European Infrastructure Funds II, jež patří mezi významné správce světových aktiv. Macquarie je globálním lídrem v oblasti správy infrastruktury.

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských telekomunikačních operátorů, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s více než 6,2 miliony zákazníků jedničkou na českém trhu.

T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech.