Řádným členem AKI ČR může být pouze právnická osoba:

  • která je subjektem kritické infrastruktury,

  • které se ukládá povinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti,

  • která je subjektem hospodářské mobilizace,

  • která je dodavatelem nezbytných dodávek pro krizové stavy,

  • která má významné postavení v oblasti bezpečnosti, obranyschopnosti, soběstačnosti, hospodářské stability a zachování funkcí státu.

Přidruženým členem AKI ČR může být subjekt veřejné správy, který splňuje výše uvedené požadavky.

V případě zájmu o členství prosím vyplňte tento formulář a my vás budeme brzy kontaktovat:

powered by Typeform