Řádným členem AKI ČR může být pouze právnická osoba:

 • která je subjektem kritické infrastruktury,

 • které se ukládá povinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti,

 • která je subjektem hospodářské mobilizace,

 • která je dodavatelem nezbytných dodávek pro krizové stavy,

 • která má významné postavení v oblasti bezpečnosti, obranyschopnosti, soběstačnosti, hospodářské stability a zachování funkcí státu.

Přidruženým členem AKI ČR může být:

 • subjekt veřejné správy, který splňuje výše uvedené požadavky,

 • dodavatel subjektu kritické infrastruktury,

 • jakákoliv další třetí strana, která příchází se subjektem či subjekty KI do pravidelného styku

Výhody přidruženého členství zahrnují:

 • právo účastnit se valné hromady a všech dalších akcí AKI ČR,

 • možnost prosazovat své návrhy a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek AKI ČR,

 • právo vyjadřovat se k činnosti orgánů AKI ČR,

 • možnost zapojení do činnosti AKI ČR v pracovních komisích,

 • o 50 % nižší členský příspěvek.

V případě zájmu o členství prosím vyplňte tento formulář a my vás budeme brzy kontaktovat:

powered by Typeform