Společnost SECURITAS ČR se stala dalším přidruženým členem AKI ČR. Společnost patří do nadnárodní, původem švédské skupiny SECURITAS, která je předním světovým poskytovatelem komerčních bezpečnostních služeb a řešení, působícím ve 45 zemích světa s globálním týmem čítajícím více než 350.000 zaměstnanců. Česká pobočka skupiny na tuzemském trhu působí přes 30 let.

Jde tak o první bezpečnostní agenturu, která byla asociací přijata. Poskytovatelé bezpečnostních služeb jsou významnými dodavateli subjektů kritické infrastruktury a zásadním způsobem se tak podílejí na ochraně jejich objektů a celkové infrastruktury.

„V posledních letech je cítit, že význam dodavatelů do kritické infrastruktury významně roste. Subjekty musí daleko více dbát na jejich spolehlivost a transparentnost. Jsem proto rád, že právě SECURITAS ČR je první mezinárodní bezpečnostní agenturou, která rozšířila řady našich přidružených členů. SECURITAS působí na českém trhu desítky let, patří mezi nejzkušenější dodavatele a důsledně dbá na přísné mezinárodní standardy. Věřím, že jej budou brzy následovat i další bezpečnostní agentury,” uvedl na adresu vstupu společnosti výkonný ředitel AKI ČR Michal Moroz.

„Ochrana kritické infrastruktury je už mnoho let naší důležitou prací. V současné době se při tom hlavně zaměřujeme na komplexní řešení, která integrují strážní služby do rámce moderních bezpečnostních technologií. Věříme, že členství v AKI ČR nám umožní setkávat se s nejvýznamnějšími společnostmi v ČR, společně s nimi přinášet inovace v zabezpečení a také přispět ke zrodu chystaného zákona o kritické infrastruktuře,” okomentoval vstup společnosti do AKI ČR její CEO Pavel Adamovský.

 


AKI ČR vznikla v říjnu 2019 jako první nezisková organizace v České republice sdružující subjekty kritické infrastruktury. Organizace dlouhodobě usiluje o ochranu a rozvoj kritické infrastruktury, subjekty KI poté reprezentuje při jednáních s veřejnými institucemi, zároveň umožňuje komunikaci mezi subjekty KI samotnými.

Členskou základnu AKI ČR v současnosti tvoří 10 organizací, mezi které se řadí společnosti ČEZ, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone Czech Republic, Řízení letového provozu České republiky, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic, Letiště Praha, ČEPS, Správa železnic a Česká pošta.

Přidruženými členy asociace jsou vedle společnosti ASSA ABLOY také společnosti Dräger Safety a ČD – Telematika.