Společnost ASSA ABLOY Global Solutions Czech Republic se stala dalším přidruženým členem AKI ČR. Společnost patří do nadnárodní skupiny ASSA ABLOY Global Solutions, která je předním světovým výrobcem a dodavatelem komplexních řešení uzamykacích dveřních systémů ve více než 70 zemích světa.

„V oblasti zabezpečení kritické infrastruktury se aktivně pohybuji více jak 5 let a již delší dobu hledám cesty, jak se zapojit do ochrany kritické infrastruktury jako součást své společenské odpovědnosti a přispět tak k celkové bezpečnosti a odolnosti společnosti. Vstup do AKI vnímám jako první krok cesty, který je současně pro ASSA ABLOY dlouhodobým strategickým krokem umožňující lépe chránit a posilovat bezpečnost kritických systémů infrastruktury, a především přinese velmi ceněnou zpětnou vazbu a spolupráci s dalšími členy asociace,” okomentoval vstup společnosti do AKI ČR její Managing Director Jakub Procházka.

„Jak evropské směrnice CER a NIS 2, tak chystané zákony o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o kybernetické bezpečnosti ve své podstatě garantují, že zásadně vzroste role významných dodavatelů kritické infrastruktury. Ruku v ruce s tím roste i zájem dodavatelů o tuto problematiku a o vstup do AKI ČR, která jim může nabídnout perfektní orientaci v chystané legislativě, spolupráci mezi oborovými profesionály napříč odvětvími i možnost podílet se na vytváření a komunikaci odborných stanovisek skupiny zahrnující přední subjekty kritické infrastruktury v zemi. Jsem proto velmi rád, že společnost ASSA ABLOY Global Solutions Czech Republic se jako významný dodavatel těchto subjektů rozhodla stát se přidruženým členem asociace a podílet se na naší snaze o lepší ochranu kritické infrastruktury v České republice”, uvedl na adresu vstupu společnosti výkonný ředitel AKI ČR Michal Moroz.


AKI ČR vznikla v říjnu 2019 jako první nezisková organizace v České republice sdružující subjekty kritické infrastruktury. Organizace dlouhodobě usiluje o ochranu a rozvoj kritické infrastruktury, subjekty KI poté reprezentuje při jednáních s veřejnými institucemi, zároveň umožňuje komunikaci mezi subjekty KI samotnými.

Členskou základnu AKI ČR v současnosti tvoří 10 organizací, mezi které se řadí společnosti ČEZ, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone Czech Republic, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic, Letiště Praha, ČEPS, Správa železnic, Česká pošta a Pražská vodohospodářská společnost.

Přidruženými členy asociace jsou vedle společnosti ASSA ABLOY také společnosti Dräger Safety a ČD – Telematika.