AKI ČR publikuje úplné znění nové směrnice EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (tzv. NIS 2).