Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) po roce ve spolupráci se vzdělávací organizací Compliance Academy uspořádala druhý ročník konference AKI /CA Summit 2022.

23. a 24. listopadu se tak v prostorách pražského hotelu The President sešlo na 150 profesionálů z různých oborů, sektorů i odvětví, aby společně diskutovali o aktuálních a zásadních otázkách týkajících se řízení rizik, compliance, kybernetické bezpečnosti nebo ochrany kritické infrastruktury.

AKI ČR měla z odborného hlediska na starosti právě druhý den konference, věnovaný oblastem ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Den začal úvodní diskuzí vrcholových manažerů, v rámci které René Neděla (MPO ČR), Bohdan Zronek (ČEZ) a Jiří Batěk (Kyndryl) rozebrali současné legislativní, ekonomické a geopolitické podmínky provozu kritických systémů státu.

Na diskuzi jsme poté plynule navázali hlubším zamyšlením a výměnou perspektiv v oblasti geopolitických změn současnosti, a to v čele as předním politickým geografem Janem Kofroněm a s přispěním praktických pohledů od Daniela Rouse (ČEZ), Daniela Miklóse (HZS ČR) a Jakuba Ludvíka (T-Mobile CZ).

Po krátké pauze jsme se přesunuli k aktuálním trendům v ochraně kritické infrastruktury, které nám představili Pavel Rivola (CETIN), Tomáš Hampl (ČP Security), Jan Huml (integritas.ai) a Pavel Kubín (Altworx).

Po obědové pauze přišel pomyslný „zlatý hřeb” konference, jímž byl rozhovor s ministryní obrany ČR Janou Černochovou, která s moderátorem Michalem Morozem rozebrala jak svojí vizi moderní obrany státu včetně přihlédnutí ke kritické infrastruktuře, tak také aktuální situaci na Ukrajině.

Odpolední debaty se poté věnovaly dvěma praktickým aspektům fungování organizací – v té první naši hosté Tomáš Krejčí (NÚKIB), Filip Zelingr (Letiště Praha), Jan Klouda (Vodafone Czech Republic), Petr Moroz (SCAUT) a Aleš Špidla debatovali nad tím, jak si představují efektivní řízení rizik v dodavatelských řetězcích, v druhé diskuzi se poté Pavel Hejduk (ČEZ), Karel Medek (T-Mobile Czech Republic), Jiří Nový (Policie ČR) a Josef Brázda (Ministerstvo obrany ČR) zaměřili na kybernetickou bezpečnost a kyberkriminalitu.

Důležitou součástí konference jsou také naši partneři, bez kterých by nebylo možné akci uskutečnit. Chceme tak tímto jmenovitě poděkovat následujícím partnerům:

 • Skupina ČEZ (generální partner)
 • T-Mobile Czech Republic
 • Česká Pošta Security
 • ROWAN LEGAL
 • Altworx

Současně také chceme poděkovat odborným partnerům konference:

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Česká bankovní asociace
 • Český institut interních auditorů
 • Unie podnikových právníků ČR
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • SCAUT

Konference měla skvělou účast a dle ohlasů účastníků byla i skvěle připravena a realizována. Nezbývá tak než se těšit na další ročník.

Shrnutí konference se v médiích věnovaly i Lidové noviny.