Již příští týden ve dnech 23. a 24. listopadu se v prostorách pražského hotelu The President uskuteční druhý ročník naší oborové konference CA / AKI SUMMIT 2022.

Před více než rokem jsme se rozhodli podílet se společně s Compliance Academy na její konferenci CA SUMMIT – největší tuzemskou oborovou akci specificky zaměřenou na oblast compliance. Program konference jsme poté doplnili vlastním tematckým blokem panelových diskuzí, který se zaměřil blíže na problematiku kritické infrstruktury a případné průniky právě s oblastí compliance, např. na úrovni jejího legislativního ukotvení.

V loňském ročníku tak oba tematické bloky – jeden se zaměřením na compliance a druhý se zaměřením na kritickou infrastrukturu – běžely během jednoho konferenčního dne souběžně. Navzdory pozitivním ohlasům na konferenci se však řada hostů vyjádřila v tom smyslu, že jim nevyhovovala varianta muset si vybírat mezi jedním nebo druhým tematickým blokem.

Letos jsme se proto rozhodli formát konference upravit. Zatímco první den konference (23. listopadu) budce opět věnován problematice compliance a zastřešuje jej právě Compliance Academy, druhý blok zaměřený na oblast kritické infrastruktury se pod vedením AKI ČR uskuteční až další den (24. listopadu). Účastníci konference se tak mohou zúčastnit jednoho nebo obou konferenčích dnů podle svých možností a preferencí.

Je nám potěšením vám proto představit i finální program konference: