Náš výkonný ředitel Michal Moroz pro ČT24 popsal aktuální rizika pro kritickou infrstrukturu, se zvláštním přihlédnutím ke zdravotnickým zařízením. Níže citujeme vybraná Michalova vyjádření:

„Na rozdíl od segmentů, jako jsou energetika nebo telekomunikace, je zdravotnictví hůře připravené na krizové situace. Zejména takové, které jsou skutečně mimořádné a nastanou jednou za pět nebo i dvacet let, ale jejich dopad je potom o to větší…

…Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě přistupuje k problematice tak, že víceméně nepovažuje nemocnice za kritickou infrastrukturu. Myslím si, že události posledních let a zejména covid ukázaly, že to není dobrý přístup…

…hrozbou můžou být zejména kybernetické útoky a narušení dodavatelských řetězců, opomenout však nelze ani rizika fyzického útoku nebo úmyslného poškození. Je nutné počítat i s rizikem sabotáží nebo teroristických útoků, které se naší zemi dosud vyhýbaly…

…když se podíváte na poslední dva nebo tři roky, tak se zhmotnila globální pandemie, tornádo na Moravě, zablokování Suezského průplavu lodí Ever Given, válka v bezprostřední blízkosti, kybernetické útoky v rozsahu, který byl předtím málokdy viditelný…nejen Česká republika, ale žádný stát Evropy není na souběh tolika hrozeb připravený. Ani materiálně, ani legislativně, ani organizačně.”