Asociace kritické infrastruktury České republiky byla na konci září společně s Compliance Academy pořadatelem konference CA SUMMIT 2021.

AKI ČR v rámci konference zaštítila druhý z programových bloků, který býl věnován panelovým diskuzím na témata jako nové hrozby, krizová legislativa, řízení rizik v dodavatelském řetězci nebo úskalí využitelnosti nových bezpečnostnáích technologií.

Po konferenci jsme účastníkům rozeslali hodnotící dotazník, na který odpovědělo přes 80 respondentů. A výsledky nás opravdu potěšili – zatímco průměrné hodnocení konference jako celku bylo 8,9 (z 10 možných), podobně vysoké hodnocení získala i každa ze čtyř panelových diskuzí.

Třešničkou na dortu jsou poté stovky hezkých fotografií z akce, které jsme si měli možnoast v uplynulých týdnech projít. Některé z nich si nyní můžete prohlédnout i zde.