Česká pobočka německého výrobce zdravotnických a bezpečnostních technologií Dräger, společnost Dräger Safety s.r.o., se stala prvním tzv. přidruženým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR).

Tento typ členství je vhodný především pro dodavatele subjektů kritické infrastruktury a příp. další třetí strany, které se subjekty KI přicházejí do pravidelného styku. Přidružení členové AKI ČR mají právo účastnit se valné hromady a všech dalších akcí pořádaných asociací.

Zároveň se přidružení členové mohou vyjadřovat k činnosti orgánů AKI ČR a podílet se tak na směřování asociace – to zahrnuje možnost aktivně se podílet na činnostech asociace, prosazovat své návrhy a ovlivňovat tak podobu stanovisek AKI, nebo se v rámci činnosti asociace přímo zapojit do různých pracovních komisí (naposledy např. ve spolupráci s MPO).

„Těší me, že AKI ČR získala svého prvního přidruženého člena, kterým je úspěšná společnost působící v segmentu zdravotnictví a bezpečnosti. Přidružené členství v AKI ČR vnímám jako vhodný nástroj k tomu, abychom v rámci AKI ČR komunikovali nejen mezi samotnými subjekty kritické infrastruktury, ale také s dalšími organizacemi, kterých se problematika KI bytostně dotýká. Perspektiva dodavatelů subjektů KI i dalších třetích stran nepochybně zajímavě a vhodně doplní průběžnou diskuzi a společný postup v otázkách KI v rámci naší členské základny,“ uvedl ke vstupu společnosti do AKI ČR její výkonný ředitel Michal Moroz.

„Naše společnost vnímá problematiku kritické infrastruktury jako zcela stěžejní. Jsem proto rád, že jsme se stali součástí AKI ČR, kde budeme moci sdílet naše zkušenosti, a zároveň navázat průběžnou komunikaci a spolupráci s dalšímu subjekty aktivními v této oblasti,“ doplnil Michala Moroze jednatel a generální ředitel společnosti Dräger Safety s.r.o. Libor Novák.


AKI ČR vznikla v říjnu 2019 jako první nezisková organizace v České republice sdružující subjekty kritické infrastruktury. Organizace dlouhodobě usiluje o ochranu a rozvoj kritické infrastruktury, subjekty KI poté reprezentuje při jednáních s veřejnými institucemi, zároveň umožňuje komunikaci mezi subjekty KI samotnými. V posledním roce AKI ČR sehrála především klíčovou roli při komunikaci subjektů KI s českou veřejnou správou s ohledem na zvládání pandemie COVID-19.

Členskou základnu AKI ČR v současnosti tvoří 13 organizací, mezi které se řadí společnosti ČEZ, ČD – Telematika, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone Czech Republic, Řízení letového provozu České republiky, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic, ČEPRO, Letiště Praha, ČEPS, IKEM, Správa železnic a Česká pošta.