Nedávno jsme vás informovali o dalším rozšíření členské základny AKI, jejímž dalším členem se stala Česká pošta.

Zároveň jsme upozorňovali na to, že chceme AKI ČR otevřít co nejširšímu množství subjektů s relevantními zkušenostmi a expertizou.

Vedle řádného členství v asociaci, určenému primárně subjektům kritické infrastruktury, tak AKI ČR umožňuje i formu tzv. přidruženého členství.

Přidružené členství v AKI ČR je vhodné především pro dodavatele subjektů kritické infrastruktury a příp. další třetí strany, které se subjekty KI přicházejí do pravidelného styku. Přidruženými členy se mohou mj. stát také subjekty veřejné správy.

Přidružení členové AKI ČR mají právo účastnit se valné hromady a všech dalších akcí pořádaných asociací. Můžete se tak setkat a navázat kontakt s řadou profesionálů reprezentujících největší tuzemské společnosti, které jsou zároveň subjekty KI.

Přidružení členové se zároveň mohou aktivně podílet na činnostech asociace, prosazovat své návrhy a ovlivňovat tak podobu stanovisek AKI, nebo se v rámci činnosti asociace přímo zapojit do různých pracovních komisí (naposledy např. ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu). Můžete tak nahlédnout pod pokličku jednání a komunikace s veřejným sektorem, a to i při tak zásadních záležitostech jako např. zajištění provozu KI během celosvětové pandemie a neustále se vyvíjejících legislativních opatřeních.

V neposlední řadě se přidružení členové mohou vyjadřovat k činnosti orgánů AKI ČR a podílet se tak na dalším směřování asociace.

Přidružené členství je oproti řádnému členství rovněž zvýhodněno nižším členským příspěvkem, který je o 50 % nižší.

Zajímá vás činnost AKI ČR?

Máte za to, že můžete a chcete přispět ke kvalitnější ochraně kritické infrastruktury u nás?

Neváhejte se nám ozvat na e-mail michal.moroz@akicr.cz.