Státní podnik Česká pošta se stal již třináctým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) a je tak prvním zástupcem oblasti poštovních služeb v její členské základně.

Česká pošta je státní organizací, která zajišťuje primárně poštovní služby v rámci České republiky, vedle toho ale také nabízí řadu dalších služeb a jejím posláním je „být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží“. Společnost je s téměř 30.000 zaměstnanci jedním z největších tuzemských zaměstnavatelů vůbec a hraje klíčovou roli při zajišťování některých služeb kritických pro chod státu.

„Jsem nesmírně rád, že AKI ČR získala dalšího člena, kterým je navíc klíčová státní organizace v oblasti poštovních služeb. Věřím, že působení České pošty v rámci AKI adekvátně doplní naši paletu členů ze všech hlavních sektorů kritické infrastruktury a úhel pohledu společnosti bude bezpochyby přínosem při tvorbě stanovisek AKI i našich dalších aktivitách směřujících k lepší ochraně a rozvoji kritické infrastruktury u nás,“ uvedl ke vstupu České pošty do AKI její výkonný ředitel Michal Moroz.

„Před dvěma a půl lety jsme nastoupili cestu k moderní poště 21. století. Za součást jejího odpovědného řízení poté považuji i zdůraznění role České pošty jakožto subjektu kritické infrastruktury, jehož služby jsou v mnoha ohledech pro chod státu nepostradatelné. Jsem proto rád, že se naše společnost stala členem AKI, kde bude moci své zkušenosti a know-how využívat pro zdokonalení ochrany kritické infrastruktury u nás,“ uvedl Roman Knap, generální ředitel České pošty.

AKI ČR vznikla v říjnu 2019 jako první nezisková organizace v České republice sdružující subjekty kritické infrastruktury. Organizace dlouhodobě usiluje o ochranu a rozvoj kritické infrastruktury, subjekty KI poté reprezentuje při jednáních s veřejnými institucemi, zároveň umožňuje komunikaci mezi subjekty KI samotnými. V posledním roce AKI ČR sehrála především klíčovou roli při komunikaci subjektů KI s českou veřejnou správou s ohledem na zvládání pandemie COVID-19.

Členskou základnu AKI ČR v současnosti tvoří 13 organizací, mezi které se řadí společnosti ČEZ, ČD – Telematika, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone Czech Republic, Řízení letového provozu České republiky, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic, ČEPRO, Letiště Praha, ČEPS, IKEM, Správa železnic a Česká pošta.

Přidruženými členy asociace se vedle samotných subjektů kritické infrastruktury mohou stát také dodavatelé těchto subjektů.