Asociace kritické infrastruktury neustále monitoruje vyvíjející se vládní opatření s ohledem na pandemii nemoci COVID-19. V souvislosti s aktuálně platnými opatřeními poté spousta občanů i pracovníků (nejen) v oblasti kritické infrastuktury pro účely dodržení vydaných opatření potřebuje mít u sebe při cestování mimo okres svého trvalého bydliště čestné prohlášení.

Pro usnadnění tvorby těchto čestných prohlášení poté AKI ČR doporučuje web Generátor čestných prohlášení, jehož autorem je Michal Valášek, kterému tímto děkujeme za možnost na web odkázat přímo na našich webových stránkách.