Institut klinické a experimentální medicíny, jedno z nejvýznamnějších evropských zdravotnických zařízení, se stal novým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky. IKEM je prvním členem AKI ČR reprezentujícím zdravotnický sektor.

IKEM je etablovaným zdravotnickým zařízením založeným roku 1971, toto největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice je v současnosti tvořeno 4 centry, 8 klinikami, 9 odbornými pracovišti a ekonomicko-provozním a investičním aparátem, ve kterých pracuje přes 2000 zaměstnanců. Institut jako superspecializované pracoviště té nejvyšší úrovně pečuje o nemocné z celé republiky s kardiovaskulárním onemocněním, diabetem a nemocemi vedoucími k transplantacím solidních orgánů. Kromě své klinické činnosti má i velké vědeckovýzkumné zázemí a věnuje se výuce mladých lékařů i ostatních zdravotníků.

IKEM se již dříve zapojil do pilotního projektu na ochranu měkkých cílů, který iniciovala a zastřešila AKI ČR po tragické střelbě v ostravské fakultní nemocnici. Ambicí tohoto projektu je integrovat moderní bezpečnostní a analytické technologie s cílem automaticky detekovat a bezpečně identifikovat riziko ohrožení střelnou zbraní v objektu nemocnice a následně přenést všechny relevantní informace z místa incidentu na vzdálené pracoviště bezpečnostní agentury a Policie ČR.

„IKEM si uvědomuje potřebu zajištění co nejlepší ochrany zdravotnických zařízení, která jsou důležitými prvky kritické infrastruktury České republiky. Aktuální situace nás utvrzuje v tom, že je potřeba v mnoha otázkách provozu zdravotnických zařízení postupovat ve spolupráci s ostatními subjekty kritické infrastruktury tak, abychom mohli dosáhnout co nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany personálu i pacientů. Svým vstupem do AKI ČR se tak chceme podílet na řešení této problematiky, která by měla přihlížet i ke specifikům zdravotnických zařízení, která jsou momentálně v první linii boje proti nemoci COVID-19, ale stávají se také čím dál častěji cílem násilných činů nebo kybernetických útoků,“ uvedl Ing. Petr Raška, bezpečnostní manažer IKEM.

„Jsem velmi potěšen tím, že se naše asociace rozrostla o dalšího člena, navíc o tak renomovanou instituci, jakou IKEM bezesporu představuje. Zdravotnictví čelí řadě hrozeb, ať už jde o stále častější napadení nemocnic v kyberprostoru, ale i v reálném světě, jak ukázala například tragická střelba v Ostravě. Nemocnice jsou navíc aktuálně pod náporem pandemie COVID-19. Provoz těchto subjektů je proto pro uchování životaschopnosti naší společnosti naprosto zásadní. Věřím, že zkušenosti a expertiza odborníků z IKEM pomohou AKI ČR při formulování našich postojů týkajících se kritické infrastruktury, ať už ve vztahu k současné situaci či s výhledem do budoucna,“ okomentoval vstup nového člena do asociace její prezident Michal Frano.

Jako již jedenáctý v pořadí IKEM doplňuje členskou základu AKI ČR, kterou kromě něj tvoří společnosti ČD – Telematika, ČEPRO, ČEPS, ČEZ, České radiokomunikace, Řízení letového provozu ČR, Letiště Praha, Severočeská vodárenská společnost, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic.