Akciová společnost ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení o napětí 400 kV a 220 kV) v České republice, se stala dalším, již desátým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR).

ČEPS je vedle společností ČEZ a ČEPRO dalším významným subjektem vstupujícím do řad AKI ČR z odvětví energetiky. Společnost udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory a trasy vedení o délce 3 780 km (400kV) a 1 737 km (220 kV) a je zcela zásadním provozovatelem prvků kritické infrastruktury.

„Jsem velmi potěšen, že AKI ČR může mezi svými členy přivítat dalšího stěžejního tuzemského provozovatele kritické infrastruktury, kterým ČEPS bezesporu je. Věřím, že společnost vhodně doplní naši členskou základnu a přinese další cenné zkušenosti a perspektivu při formulování našich priorit a stanovisek ve vztahu k problematice KI,“ okomentoval vstup nového člena prezident AKI ČR Michal Frano.

„ČEPS vnímá otázku bezpečnosti jako klíčovou, neboť bezproblémový provoz přenosové soustavy má zásadní vliv na chod celé naší země. Ve spolupráci s Armádou ČR, složkami integrovaného záchranného systému i distributory a výrobci energie proto pravidelně nacvičujeme zvládání mimořádných situací tak, abychom byli schopni za všech podmínek zajistit spolehlivý provoz soustavy a bezpečné dodávky elektrické energie. Věřím, že členství v Asociaci kritické infrastruktury ČR významně přispěje k rozvíjení další spolupráce mezi ČEPS a ostatními subjekty kritické infrastruktury,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

AKI ČR vznikla v druhé polovině roku 2019 jakožto subjekt usilující o lepší ochranu kritické infrastruktury. Členy AKI ČR jsou nejvýznamnější tuzemské společnosti z oblasti energetiky, ropného průmyslu, vodního hospodářství, telekomunikací či dopravy.

Asociace aktivně komunikuje se subjekty i zástupci veřejného sektoru, formuluje odborná stanoviska či např. poskytuje návodné materiály pro adekvátní zajištění provozu kritické infrastruktury. Více informací o Asociaci i její činnosti naleznete na jejím webu www.akicr.cz.