Společnost Letiště Praha, a.s., provozovatel nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice, se stalo dalším členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR). Po státním podniku Řízení letového provozu ČR se jedná již o druhého významného člena z řad provozovatelů dopravní kritické infrastruktury.

Letiště Václava Havla Praha je největším leteckým přístavem v České republice a současně jedním z nejdůležitějších prvků kritické infrastruktury, což se více než potvrdilo na jaře tohoto roku, kdy letiště zůstalo po celou dobu nouzového stavu otevřené pro všechny vzlety a přistání. Díky tomu do země mohly proudit dodávky zdravotnického materiálu nebo být realizovány repatriační lety. Naše členství v Asociaci kritické infrastruktury ČR proto považujeme za logický krok,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, a dodává:Asociaci kritické infrastruktury vnímáme především jako ideální platformu pro společné prosazování zájmů subjektů kritické infrastruktury v České republice, a současně pro vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe, a to nejen v oblasti bezpečnosti, která je naší společnou prioritou.“

„Pražské letiště je pro AKI ČR nesmírnou posilou, nejen proto, že se jedná o významný subjekt, ale především protože disponuje rozsáhlou základnou vlastních odborníků na bezpečnost a krizové řízení,“ doplňuje k postavení nového člena prezident AKI ČR Michal Frano.

AKI ČR vznikla v druhé polovině roku 2019 jakožto subjekt usilující o lepší ochranu kritické infrastruktury. V současnosti tvoří členskou základnu nejvýznamnější tuzemské společnosti z oblasti energetiky, ropného průmyslu, vodního hospodářství, telekomunikací či dopravy.

Více informací o Asociaci i její činnosti naleznete na jejím webu akicr.cz.