Společnost ČEPRO, a.s., významný tuzemský subjekt na poli přepravy, skladování a prodeje ropných produktů, se stal dalším členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR). Z hlediska kritické infrastruktury ČEPRO hraje zásadní roli jakožto ochránce zásob státních hmotných rezerv.

„ČEPRO si uvědomuje význam ochrany kritické infrastruktury, jejíž funkčnost je pro chod země naprosto nezbytná. Členství v Asociaci kritické infrastruktury České republiky proto vnímáme jako příležitost k tomu zapojit se do dialogu mezi jednotlivými subjekty kritické infrastruktury – ať už se jedná o subjekty státní či soukromé,“ okomentoval vstup ČEPRO do AKI ČR předseda představenstva společnosti Jan Duspěva.

„Je podle mne důležité, že dalším členem AKI ČR se stává významný subjekt z ropného odvětví, které v Asociaci nebylo dosud zastoupeno. ČEPRO je z hlediska kritické infrastruktury ČR naprosto nepostradatelným partnerem státu, a věřím, že do AKI ČR vnese novou perspektivu, která ve výsledku obohatí společný přístup všech členů Asociace při diskuzích o ochraně kritické infrastruktury a dalších souvisejících otázkách,“ uvedl na adresu členství ČEPRO prezident AKI ČR Michal Frano.

ČEPRO v minulosti několikrát prokázalo svoji stabilizační roli. V době, kdy měly rafinerie dodávající palivo do České republiky odstávku, zajistilo ve spolupráci s dalšími partnery dostatek pohonných hmot pro celý český trh. „V době koronakrize jsme zase rychle rozběhli výrobu dezinfekce a během necelých dvou měsíců dodali 4 miliony litrů tohoto materiálu. Chceme beze zbytku naplňovat svoji úlohu spolehlivého zdroje,“ popisuje Jan Duspěva.

AKI ČR vznikla v druhé polovině roku 2019 jakožto subjekt usilující o lepší ochranu kritické infrastruktury. V současnosti tvoří členskou základnu nejvýznamnější tuzemské společnosti z oblasti energetiky, ropného průmyslu, vodního hospodářství, telekomunikací či dopravy.

Více informací o Asociaci i její činnosti naleznete na jejím webu akicr.cz.