Prezident AKI ČR Michal Frano byl v sobotu hostem Sudia 6 Víkend, kde mluvil o provozu subjektů kritické infrastruktury v kontextu pandemie COVID-19 a opatření vydaných českými institucemi. Zároveň se rámcově dotknul také otázky legislativního zakotvení kritické infrastruktury, která sama o sobě „vlastním“ zákonem nedisponuje.

Celé vystoupení můžete zhlédnout na portálu iVysílání ČT prostřednictvím tohoto odkazu.