Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.,významný provozovatel mobilních a pevných sítí elektronických komunikací, se stala dalším členem Asociace kritické infrastruktury České republiky, profesní neziskové organizace sdružující subjekty kritické infrastruktury.

„Telekomunikační sítě jsou páteří moderní ekonomiky a T-Mobile velmi intenzivně vnímá potřebu jejich kvalitního zabezpečení, a to jak z hlediska běžných, tak i kybernetických hrozeb. Prostor pro zdokonalení vidíme především na legislativní úrovni, která je dnes z mnoha úhlů pohledu nedostatečná. Proto jsme se rozhodli stát součástí AKI ČR, abychom spolu s dalšími provozovateli kritické infrastruktury vytvořili jednotnou platformu, která bude relevantním partnerem pro diskuzi se subjekty veřejné správy. Jako členové AKI ČR chceme k formulování těchto stanovisek aktivně přispívat,“ uvedl Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile Czech Republic.

„Je myslím symbolické, že se sedmým členem AKI ČR stává další významný provozovatel komunikační infrastruktury. Mobilní, pevné i radiové sítě jsou pro fungování moderní společnosti naprosto zásadní a ostatní segmenty kritické infrastruktury jsou na nich v podstatě závislé, ať už se jedná o řízení přenosových soustav nebo koncových prvků. A s nástupem 5G sítí tato závislost ještě vzroste. Proto si nesmírně vážíme toho, že se společnost T-Mobile rozhodla připojit a aktivně zapojit do naší činnosti,“ uvedl prezident AKI ČR Michal Frano.

V členské základně AKI ČR je T-Mobile již čtvrtým významným subjektem kritické infrastruktury z řad provozovatelů mobilních, pevných a rádiových sítí. Připojil se tak ke společnostem ČD-Telematika, Vodafone a České radiokomunikace. Dalšími členy AKI ČR jsou společnosti ČEZ, Severočeská vodárenská společnost (SVS) Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR).