Vzhledem k blížícímu se konci nouzového stavu v České republice a postupnému rozvolňování zpřísňujících opatření v kontextu ustupující pandemie COVID-19 Asociace kritické infrastruktury České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) publikuje seznam doporučených opatření rekativace, které by měly subjekty kritické infrastruktury učinit.

Tato opatření jsou vhodná pro subjekty kritické infrastruktury (KI) i další organizace bez ohledu na obor činnosti. Jejich cílem je uvážené obnovení činnosti a dodavatelsko-odběratelských vztahů při současném zajištění ochrany osob, majetku a infrastruktury, a zajištění technologické funkčnosti organizací.

PDF soubor obsahující doporučení si můžete zobrazit přímo v rámci webu, případně si jej můžete také volně stáhnout.