AKI ČR zveřejňuje znění nové směrnice EU o odolnosti kritických subjektů (Critical Entities Resilience, zkráceně CER).

„Pro ochranu (nejen) české kritické infrastruktury naprosto zásadní norma a současně důkaz toho, že ne vše co přijde z Bruselu, musí být špatně. Tohle se naopak hodně povedlo. Teď bude potřeba udělat maximum, aby se povedla transpozice do českého právního řádu,“ okomentoval zveřejnění směrnice výkonný ředitel AKI ČR Michal Moroz.